Erilaisten elektronisten hilavitkuttimien markkinointi voi tuntua haastavalta. Kuinka mainostaa omaa tuotetta tehokkaasti, rehellisesti ja siten, että mahdollisimman moni tarttuu tarjoukseen?

Tässä artikkelissa kerromme, miten hyödyntää crm marketing -työkalua (engl. crm markkinointi) ja miten markkinointi eroaa, kun kohderyhmänä on kuluttaja tai yritys. Annamme myös muutamia hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla markkinoinnin segmentointi ja suhdemarkkinointi sujuu kätevästi.


Markkinoinnin apuvälineiden hyödyntäminen – case CRM Marketing

Markkinointia tehdessä kaikkea ei kannata tehdä yksin. Apua kannattaa hankkia ja myös hyödyntää erilaisia apuvälineitä, joista yksi on Lime Marketingin tarjoama crm markkinointi (crm marketing), joka on tapa hyödyntää markkinointiautomaatiota. Tämä tarkoittaa erilaisten markkinointiprosessien automatisointia siten, että rutiinit ja säännöllisesti samanlaisina toistuvat tehtävät tapahtuvat automaattisesti. Tämä vapauttaa markkinoijan keskittymään sellaisiin työtehtäviin, joita ei voi automatisoida.

CRM marketing hyödyntää kerättyjä asiakastietoja. Järjestelmän avulla voi kerätä liideistä tietoa ja antaa automaattisten ja personoitujen viestiketjujen aloittaa keskustelu liidin kanssa.

Kohderyhmänä yksityinen kuluttaja vai yritys?

Markkinoinnissa on eroja silloin, kun sitä tehdään yrityksille tai kuluttajille. Yritysmarkkinointi (b2b markkinointi) tarkoittaa tuotteiden tai palveluiden myymistä yrityksille. Yrityksissä yksi tai useampi ostaja tekee hankintaa koko yritykselle, jolloin ostopäätös täytyy perustella järjellä ja pysyä sovitussa budjetissa. B2b markkinointi perustuu usein faktoihin, dataan ja argumentointiin. Tavoitteena on kertoa, miten osto hyödyntää yritysasiakkaan toimintaa ja miten se näkyy lopulta positiivisesti liikevaihdossa.

Kuluttajamarkkinointi (b2c markkinointi) perustuu sen sijaan nopeille ja tunnepohjaisille ostopäätöksille. Yksityisasiakkaiden ei tarvitse perustella ostoja muille kuin itselleen. Tällöin tehdään paljon impulsiivisia valintoja ja nopeita ostopäätöksiä, jotka vastaavat nopeasti syntyneisiin tarpeisiin. Kuluttajamarkkinointi perustuu siis voimakkaammin tunteisiin kuin yritysmarkkinointi: tarve, halu, motivaatio ja ennen kaikkea tunne ovat kuluttajamarkkinoinnin keskiössä.

Markkinoinnin työkalut haltuun

Markkinoinnissa on loputtomasti työkaluja, joita voi hyödyntää. Tässä artikkelissa otamme käsittelyyn kaksi: markkinoinnin segmentointi ja suhdemarkkinointi.

Markkinoinnin segmentointi on olennainen osa markkinointia. Se tarkoittaa markkinoiden kokonaiskuvan tarkastelua ja huolelliseen tarkasteluun perustuvaa ryhmittelyä. Tarkoitus on rakentaa asiakkaista erilaisia asiakassegmenttejä, joille markkinointi voidaan kohdentaa tehokkaasti ja toimivasti. Tällä tavalla voidaan löytää juuri omalle yritykselle merkittävin kohderyhmä, jolle markkinointi kannattaa kohdentaa.

Suhdemarkkinointi tarkoittaa markkinointia, joka kohdistetaan yrityksen jo olemassa oleville asiakkaille. Tästä pääsevät molemmat osapuolet hyötymään: yritykselle kohdentaminen on helppoa, sillä dataa asiakkaasta on ehtinyt jo kertyä. Asiakas saa juuri hänen tarpeisiinsa kohdennettuja etuja ja tietoa, eikä joudu ottamaan vastaan turhia viestejä.

Yhteenveto

Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin löytyy siis monia erilaisia apuvälineitä ja työkaluja. Edellä esitelty crm markkinointi (crm marketing) on Lime Marketingin tarjoama apuväline markkinoinnin automatisointiin, joka vähentää markkinoijan työmäärää ja hyödyntää kerättyjä asiakastietoja. Markkinoinnin segmentointi ja suhdemarkkinointi tekevät markkinoinnista kannattavaa, oli kyseessä sitten b2c- tai b2b markkinointi.

Edellinen artikkeliSanojen voima: kuinka copywriting vaikuttaa kasino- ja kolikkopeliyhteisöön
Seuraava artikkeliParhaat lahjaideat kumppanille