Kiinnostavan sisällön luominen vaatii tietämystä aiheesta, luovuutta ja aikaa sen toteutukseen. Copywriterin on tärkeää tuntea kohderyhmänsä, jotta voi luoda sisältöä, joka aidosti kiinnostaa ja tuo lisäarvoa lukijoille. Nykyään copywriting on keskeinen tekijä jokaisen alan markkinointia.

iGaming-ala eli rahapelaaminen netissä on yksi globaalisti nopeimmin kasvavista aloista. iGaming keskittyy pääasiassa nettikasinoihin ja netin vedonlyöntisivustoihin, mutta kattaa myös pelintekijät ja ohjelmistokehittäjät sekä muut alalla työskentelevät. iGaming on verkossa toimiva dynaaminen ala, ja kasinoaiheista sisältöä tuottavien copywritereiden on tunnettava sen lainalaisuudet tuottaakseen asiantuntevaa materiaalia.

Tässä artikkelissa perehdymme siihen, miten copywritingia käytetään online-kasinopelialalla ja mitä vaikutuksia sillä on pelaajien yhteisöön.

Mitä on copywriting?

Copywriting on tiivistetysti sanottuna mainosmateriaalien kirjoittamista, mikä tosin on monipuolinen joukko erilaisia sisältöjä. Copywritingia voidaan kutsua myös tekstisuunnitteluksi, ja se on oma taiteenlajinsa, jossa käytetyillä sanoilla on voimaa. Copywritingin pyrkimys on puhutella kohderyhmää, ja copywriting edellyttääkin tunteita ja mielikuvia herättävää kielenkäyttöä, joka vetoaa ihmisiin. Tylsä ja liian neutraali copy eli copywritingissa tuotettu teksti ei kiinnosta yleisöä.

Moni ajattelee copywritingin olevan ainoastaan kirjoittamista, mutta laadukkaan ja asiantuntevan sisällön perusta on huolellinen taustatyö. Copyn kaikkein tärkein osa on otsikko ja muutama ensimmäinen lause; ne ratkaisevat jatkavatko ihmiset sen lukemista. Copyssa viestin tulokulman on upottava yleisöön. Copywritingissa on erityisen tärkeää, että kirjoittaja tuntee kohderyhmän, jolle kirjoittaa.

Copywriting pyrkii ymmärtämään ihmisten ostokäyttäytymistä ja liittämään sen jonkin tuotteen tai palvelun myyntiin sekä tekstisisältöön. Onnistunut copywriting joko ratkaisee lukijan ongelman tai ohjaa lukijaa kohti ostopäätöstä. Yksinkertaistettuna copywriting pyrkii saamaan asiakkaan tekemään tietyn asian, kuten luomaan käyttäjätilin, ottamaan yhteyttä tai ostamaan tuotteen.

Copywriting eroaa sisällöntuotannosta siinä mielessä, että sisällöntuotanto on pääasiassa informatiivista ja viihdyttävää, kun taas copywriting on ennemmin myyvää tekstiä. Sisällöntuotantoa ovat muun muassa blogit, artikkelit, oppaat, uutiskirjeet ja tiedotteet. Copywritingin piiriin kuuluu puolestaan landing sivustot sekä myynti- ja mainossivujen suunnittelu. Copywriting ja sisällöntuotanto vaativat kirjoittajalta eri taitoja.

Usein copywriting ja sisällöntuotanto kuitenkin kulkevat käsi kädessä: esimerkiksi hyvin toteutettu landing sivusto ja kattava blogikirjoitus yhdessä tuovat parhaan lopputuloksen. Ja vaikka pääasiassa copywriting keskittyy myyvän sisällön luomisen, voi copywriter kuitenkin kirjoittaa myös sisällöntuotannon puolelle kallistuvaa materiaalia. Copywriter voi siis kirjoittaa esimerkiksi myös puolueettomia kasino- ja peliarvosteluja sekä muita artikkeleita.

iGaming-alan kasvu

iGaming-alan kasvu on ollut ja on yhä edelleen huomattavan nopeaa. Vuonna 2020 iGaming-alan tulot globaalisti oli noin 60 miljardia dollaria, mikä oli 17 % enemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2021 iGaming-alan tulot nousivat 72 miljardiin dollariin. Samanaikaisesti iGaming-ala laajeni ja monipuolistui. Vuonna 2022 toiminnassa oli jo yli 2 000 nettikasinoa, ja markkinat kasvoivat entisestään yli 81 miljardiin dollariin.

iGaming-alan kasvun ennustetaan jatkuvan. Esimerkiksi netissä tapahtuvan urheiluvedonlyönnin arvon uskotaan kasvavan vuoden 2021 72 miljardista dollarista 140 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä, mikä tarkoittaa noin 10 % kasvuvauhtia.

Alan jatkuva ja nopea kasvu lisää entisestään kilpailua alalle, mikä pakottaa nettikasinot kehittämään alati toimintaansa, seuraamaan kuluttajien tottumuksia ja mukautumaan trendeihin. iGaming-alan kehittyminen ja kasvu houkuttelee väestöryhmiä pelien pariin entistä monipuolisemmin. Esimerkiksi siinä missä urheiluvedonlyönti on perinteisesti ollut varttuneemman väestön suosiossa, nettivedonlyönnin pariin löytävät yhä useammin myös nuoremmat, täysi-ikäiset sukupolvet.

Globaalisti rahapelejä pelaa verkossa noin kolme miljardia ihmistä, joista tilastojen mukaan yli 30 % on 20-34-vuotiaita. Koska merkittävä kohderyhmä on juurikin tietty ikäryhmä, joka etsii ja hyödyntää tietoa eri keinoin kuin vanhemmat ikäluokat, vaikuttaa se merkittävästi alalle suunnattuun copywritingiin.

Copywriting iGaming-alalla

Copywritingin perussäännöt pätevät niin alalla kuin alalla, mutta iGaming-alan haasteena on se nopea kehitys. Copywritereiden on pysyttävä ajan hermoilla ja tiedettävä, mitä pelaajat haluavat. Samoin copywritereiden on osattava valita oikeat sanat ja oikeanlainen tyyli, joka puhuttelee kohdeyleisöä.

“iGaming-alalla kilpailu on kovaa, ja toimiva copywriting on yksi menestyksen edellytyksistä. Läpinäkyvä toiminta ja rehellisesti aiheesta kirjoitettu sisältö osoittaa vastuullisuutta ja aitoutta, mikä herättää lukijoissa luottamusta, ja siten voi auttaa pelaajia tekemään järkevämpiä valintoja pelaamisen suhteen”, sanoo Kasinonetti-sivuston copywriter Anni Mäkelä.

Koska kilpailu iGaming-alalla on kovaa, on toimiva copywriting yksi keskeisistä alalla menestymisen edellytyksistä. Asiakaskunnalle räätälöity sisältö auttaa nettikasinoita ja muita pelisivustoja erottumaan kilpailijoistaan sekä pitämään jo olemassa olevan asiakaskunnan tyytyväisenä ja houkuttelemaan uusia asiakkaita. Nettikasinoilla pelaavat ja alaan perehtyneet osaavat suodattaa sisällön todenmukaisuutta ja rehellisyyttä, mikä auttaa pitämään sisällön tason korkeammalla.

Nykyään pelkkä laadukas teksti kuitenkaan ei riitä, vaan sisällön on vedottava asiakaskuntaan myös visuaalisesti. Animaatiot, videot ja muut graafiset keinot ovat tärkeässä asemassa hyvän copyn ja sisällön luomisessa. Ihmiset pitävät tarinoista ja todennäköisesti muistavat paremmin tarinan kuin tilaston tai luettelon faktoja. Tarinoiden kertominen kuuluu myös markkinointiin, ja tarinallisuutta käytetään myös peleissä, sillä se vetoaa pelaajiin ja luo kiinnostavan pelikokemuksen.

Tarinallisuus näkyy myös esimerkiksi kolikkopeleissä. Nettikasinoilla pelattavat kolikkopelit ovat kehittyneet huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ovat nykyään eniten pelattu pelityyppi nettikasinoilla. Perinteisissä kolikkopeliautomaateissa oli kolme kelaa ja kolme riviä, joilla pyörivät tietyt samat symbolit. Pelien digitalisoituminen on tuonut uusia mahdollisuuksia kasinopelien kehitykseen. Nykyään kolikkopeleissä on videopelimäiset grafiikat, animaatioita ja tarinallisuutta. Onkin jo varsin yleistä, että kolikkopeleissä on mukana jokin tarina, jonka ympärille sen pelilliset ratkaisut keskittyvät.

Vastuullinen pelaamisen tukeminen

Yksi tärkeä aihe, johon copywritingilla on potentiaalia vaikuttaa, on vastuullinen pelaaminen ja sen tukeminen. Vastuulliseen pelaamiseen kiinnitetäänkin nykyisin enemmän huomiota kuin koskaan ennemmin. Yhä useammat nettikasinot ja nettikasinoaiheista sisältöä julkaisevat sivustot ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeää vastuullisen pelaamisen tukeminen on.

Se, miten vastuullista pelaamista markkinoidaan pelaajille, on todella tärkeä merkitys sen kannalta, kuinka se otetaan vastaan. Vastuulliseen pelaamisen tukemiseen kuuluu myös vastuullinen markkinointi, mikä tarkoittaa, että nettikasino tai kasinoaiheista kirjoittava sivusto ei anna väärää kuvaa pelaamisesta, ei kohdista markkinointia alaikäisille eikä liioittele tai korosta voittomahdollisuuksia.

Vastuullisella ja rehellisellä markkinoinnilla on merkitystä pelihaittojen torjumisessa. Tutkimusten perusteella on havaittu, että mielikuviin vetoavalla rahapelimarkkinoinnilla on kaikkein suurin vaikutus riskitasolla pelaaviin sekä jo peliongelmista kärsiviin.

Vastuullisesti ja läpinäkyvästi toteutetulla copywritingilla on mahdollista vaikuttaa positiivisesti kasino- ja kolikkopeliyhteisöön pyrkimällä ehkäisemään pelihaittoja. Vastuulliseen pelaamiseen keskittyvä copywriting voi tuoda pelaamiseen liittyviä riskejä ja mahdollisia haittoja esille sekä jakaa tietoa pelaajille kasinoiden tarjoamista vastuullisen pelaamisen työkaluista, jotka ovat kaikkien pelaajien käytössä.

Mitä positiivisia vaikutuksia copywritingilla voi olla pelaajiin?

Lisäksi rehellisesti ja läpinäkyvästi kirjoitettu sisältö voi auttaa pelaajia tekemään harkittuja päätöksiä pelaamisen suhteen. Lukeminen kasinopelaamiseen liittyvistä eri aiheista auttaa pelaajia kasvattamaan tietoaan kasinopeleistä ja pelaamisesta. Ajan tasalla pysyminen tarkoittaa myös pelaajien kannalta sitä, että iGaming-alan uusimmat tuulet ovat selvillä. Esimerkiksi lakimuutoksista ja maksutapoja koskevasta informaatiosta on aina järkevää olla kartalla, jotta pelatessa eteen ei tule ikäviä yllätyksiä.

Hyvin toteutettu copywriting voi auttaa pelaajia ymmärtämään monimutkaisempiakin käsitteitä, kunhan asiat on ilmaistu selkeästi. Rehelliset toimijat eivät pelkää tuoda esille myös kriittisiä näkökulmia. Pelaajien kannalta on tärkeää, että saatavilla on ajantasaista, faktoihin perustuvaa ja rehellistä sisältöä, oli tarkoituksena sitten viihteellisyys tai markkinointi. Mitä enemmän pelaajat seuraavat iGaming-alaa, sitä paremmin he voivat itse arvioida tiedon luotettavuutta ja siten tehdä parempia valintoja pelaamisen suhteen.

Edellinen artikkeliUpeita kuvia puhelimella
Seuraava artikkeliHilavitkuttimien markkinointiopas – toimivan tavan löytäminen