Miten Dogecoinia louhitaan?

Kryptovaluutat yleistyivät viime vuosikymmenen aikana hämmentävän nopeasti. Keneltäkään ei jäänyt huomaamatta Bitcoinin arvon nousu raketin lailla. Lehdet mässäilivät raflaavilla otsikoilla kryptomiljonääreistä ja niin media kuin kansalaisten kahvipöydät olivat pullollaan kummastelevaa ja hämmentynyttä keskustelua koko kryptosirkuksesta.

Kryptovaluutat ovat alusta asti olleet internetilmiö. Niinpä ne eivät ole voineet välttyä meemien ja muiden internetin vitsien vaikutukselta. Konkreettisimmin näiden vaikutus näkyi erilaisten meemivaluuttojen syntynä. Vitsikkäinä parodioina alkunsa saaneet valuutat alkoivat yleistyä yhdessä vakavien valuuttojen kanssa. Vaikka niiden lähtökohtana oli naureskelu koko kryptovaluuttailmiölle, niin joistakin valuutoista sattui kasvamaan oikeasti arvokkaita sijoituskohteita, joista sijoittajat olivatkin yhtäkkiä valmiita maksamaan suuria summia. Näistä meemivaluutoista merkittävimmäksi on noussut ikonisen koirameemin mukaan nimetty Dogecoin.

Mitä louhiminen on?

Kryptovaluuttakeskustelussa esiintyy usein termi louhiminen tai louhinta (englanniksi mining). Louhinnalla tarkoitetaan osallistumista lohkoketjuun sekä sen sisältämien laskutoimitusten suorittamista. Tämän seurauksena ketju kasvaa uusilla lohkoilla, ja sijoittajien sekä kuluttajien käyttöön vapautuu uutta valuuttaa.

Proof of Work

Louhinta ei suinkaan ole relevanttia kaikille kryptovaluutoille eikä lohkoketjuille, joihin valuutat perustuvat. Lohkoketju voi kasvaa joko louhinnan tai steikkaamiseksi kutsutun toiminnan perusteella. Dogecoin on yksi valuutoista, joita louhitaan. Muita merkittäviä louhittavia valuuttoja ovat esimerkiksi suurin ja vanhin kryptovaluutta Bitcoin sekä toinen merkittävä valuutta Ether.

Louhittavat valuutat sekä niiden lohkoketjut noudattava Proof of Work (PoW) -periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että Dogecoinia syntyy perinteisen louhintaprosessin seurauksena. Useat uudet kryptovaluutat välttävät PoW:ta, sillä sen energiankulutus on erittäin suurta ja louhijat joutuvat kilpailemaan toistensa kanssa tehokkailla tietokoneilla. Toistaiseksi kuitenkin Dogecoin on pysytellyt PoW:n käytössä.

Dogecoinin louhinta

Dogecoin muistuttaa monilta osin Bitcoinia, ja se onkin osittain periytynyt Bitcoinin lohkoketjusta. Nykyisin se kuitenkin toimii täysin itsenäisenä kryptovaluuttana.

Bitcoinin tavoin Dogecoinin lohkoketju on hajautettu tietokanta, jota ylläpitävät itsenäiset mutta toisiinsa yhdistetyt palvelimet. Näin ollen myös valuutan louhinta ei tapahdu yksittäisen ja keskitetyn toimijan johdolla, vaan siitä vastaa useista palvelimista ja käyttäjistä koostuva verkosto.

Dogecoinin louhinta ja vapautuminen louhijoiden käyttöön tapahtuu ennalta määrättyä algoritmia ja protokollaa noudattaen. Louhijat muodostavat toisen osan koko lohkoketjun kattavasta verkostosta, johon kuuluvat heidän lisäksensä palvelimet, joilla lohkoketju sijaitsee. Taloustieteessä on todistettu, että raha on arvokkaimmillaan heti, kun se on laskettu pankkien toimesta kuluttajien käyttöön. Sama pätee osittain myös kryptovaluuttojen kanssa. Louhijat pääsevät ensimmäisinä käsiksi Dogecoiniin, joten he saavat eniten irti sen arvosta ja arvonnoususta.

Dogecoinin ja muiden louhittavien kryptovaluuttojen louhinnalla tarkoitetaan käytännössä laskutoimitusten ratkaisemista. Kun louhija haluaa osallistua lohkoketjun louhintaan, tämän on yhdistyttävä lohkoketjun palvelimeen. Jos louhijan käytössä oleva tietokone on tarpeeksi tehokas, tämä saa osakseen laskutoimituksia ketjun lohkoista. Näitä laskutoimituksia ratkaisemalla ketju kasvaa, uusia lohkoja syntyy ja louhijan käyttöön vapautuu kryptovaluuttaa. Louhijaa siis palkitaan siitä, että hän tarjoaa omalta osaltaan energiaa ja laskentatehoa lohkoketjun ylläpitämiseen ja sen transaktioiden validoimiseen. Koska laskutoimitusten tekeminen vaatii tehokkaita ja energiaa kuluttavia laitteita, louhinta ei ole mahdollista kaikille.

Miten Dogecoinia voi louhia?

Dogecoin on täysin avoin verkosto ja järjestelmä. Teoriassa kuka tahansa taho voi osallistua lohkoketjuun ja sen louhintaan. Käytännössä täysin itsenäinen louhinta ei kuitenkaan ole mahdollista kaikille. Dogecoinin, Bitcoinin ja muiden suurten louhittavien kryptovaluuttojen alkuaikoina louhinta oli mahdollista lähes kenelle tahansa. Louhinta oli niin pienen piirin toimintaa, että kilpailu louhinnasta ei ollut kovinkaan kovaa. Siksi jo tavalliset tietokoneet sekä komponentit riittivät laskutoimitusten ratkomiseen. Dogecoinin suosion viimeaikaisen ja nopean kasvun seurauksena yhä useampi käyttäjä haluaa osallistua sen louhimiseen. Tämän vuoksi Dogecoiniakaan ei enää voi louhia tavallisella kotikäyttöön hankitulla tietokoneella. Louhinnasta on tullut paikoitellen ammattimaista toimintaa, jota varten suunnitellaan ja kasataan erittäin tehokkaita tietokoneita.

Louhintaan voi kuitenkin ottaa osaa myös pienemmällä budjetilla ja vähemmän tehokkailla laitteilla. Koska kilpailu louhintapaikoista on koitunut kovaksi, pienet toimijat ovat yhdistäneet voimansa ja muodostaneet mining pooleiksi kutsuttuja louhijoiden yhteenliittymiä. Liittymällä osaksi suurempaa mining poolia yksittäinen taho voi ottaa louhintaan osaa. Tällöin louhija tarjoaa käytössä olevan tietokoneensa ja sen laskentatehon sekä energian koko mining poolin käyttöön. Kun mining pool ratkoo laskutoimituksia ja tienaa täten Dogecoinia tai muuta valuuttaa, yksittäinen mining poolin jäsen saa osan koko poolin saamasta valuutasta. Luonnollisesti tehokkaimmat laitteet tarjonnut osakas saa potista suurimman osan, kun taas taskulaskimen tehoilla mukana olleille louhijoille annetaan pienempi osa. Mining poolit ovat helpoin tapa päästä mukaan louhintaan, ja saada Dogecoinia omaan taskuun.

Voiko Dogecoinia louhimalla rikastua?

Dogecoinin louhinnan tuottavuus riippuu muutamasta vaihtelevasta tekijästä:

  1. Energian hinta.
  2. Tietokoneen mahdollistama laskentateho.
  3. Dogecoinin hinta louhintahetkellä.

Näistä kolmesta tekijästä tärkein on energian hinta. Louhinnasta koituu aina kuluja. Louhintakäyttöön soveltuvan tietokoneen ostaminen tai rakentaminen sekä ylläpitäminen ja huoltaminen maksavat suuria summia rahaa. Näitä kulujakin enemmän vaikuttaa kuitenkin energian hinta. Tehokkaat laitteet ja raskaat laskuprosessit kuluttavat massiivisia määriä energiaa. Energian hinta vaihtelee sekä eri maantieteellisten alueiden välillä, kuin erilaisten poliittisten päätösten tai muiden tapahtumien seurauksena. Jotta Dogecoinin louhinta olisi kannattavaa, siihen kannattaa panostaa energian ja sähkön hinnan ollessa mahdollisimman alhaalla. Monet järjestelmälliset ja ammattimaiset louhijat ovat sijoittaneet louhintaa tekevät laitteensa alueille, joilla energiaa on paljon saatavilla sekä sen hinta on alhainen.

Toinen Dogecoinin louhinnan tuottavuuteen vaikuttava tekijä liittyy käytössä olevien laitteiden potentiaaliin sekä niiden käytön kustannuksiin. Ilman riittävää laskentatehoa tietokone ei pysty suorittamaan lohkoketjun vaatimia laskutoimituksia niin nopeasti, että niiden seurauksena saadut valuutat kattaisivat energian hinnan sekä laitteiden ylläpidon kulut.

Kolmantena tekijänä on mainittava Dogecoinin arvo ja sen muuttuminen. Etenkin pienen mittakaavan louhijan ei kannata louhia aktiivisesti valuutan arvon ollessa alhainen. Kryptovaluuttojen luonteeseen on aina kuulunut suuri volatiliteetti, eli arvon heittely. Jos Dogecoinin kurssi on hetkellisesti todella alhaalla, louhijat joutuvat pohtimaan toiminnan kannattavuutta.

Dogecoinin rahapolitiikka

Rahapolitiikalla tarkoitetaan yleisesti keskuspankkien ja muiden talouden tahojen tekemiä päätöksiä, joilla kontrolloidaan liikkeellä olevan valuutan arvoa ja määrää. Kryptovaluutat ovat perinteisesti karsastaneet kaikenlaisia instituutioita, jotka voivat ohjata niiden kehitystä. Täysi anarkia ja kaaos kryptovaluuttamarkkinoilla ei kuitenkaan ole hyväksi valuutoillekaan, sillä ilman luotettavuutta niiden arvo ei voi kasvaa tai niiden käyttö yleistyä. Niinpä myös Dogecoin on harjoittanut pienimuotoista rahapolitiikkaa, jolla on pyritty turvaamaan valuutan kehitys.

Tällä hetkellä Dogecoinin määrälle ei ole asetettu kiinteää ylärajaa. Monille kryptovaluutoille, kuten Bitcoinille, on asetettu raja, jota niiden määrä ei voi ylittää. Myös Dogecoinilla oli alkuaikoina yläraja. Tämä raja oli 100 miljardia. Jotta raja ei tulisi täyteen liian nopeasti, palkkio jokaisesta ratkotusta lohkosta pienenisi ketjun kasvaessa ja valuuttamäärän lisääntyessä. Vuonna 2014 100 miljardin raja kuitenkin päätettiin poistaa. Näin ollen Dogecoinin inflaatio toimii nykyisin samalla tavalla kuin tavallisten valuuttojen inflaatio. Yhden Dogecoinin arvo vähenee, kun valuuttaa vapautuu markkinoille.

Miten Dogecoinin louhinnan voi aloittaa?

Dogecoinin louhinnan aloittaminen tapahtuu samalla tavalla kuin kaikkien muiden louhittavien ja Proof of Work -periaatetta noudattavien valuuttojen louhinta.

1 – Louhintalaitteen hankinta

Louhinta tapahtuu tietokoneiden välityksellä. Ensimmäinen askel louhinnan aloittamiselle on siis louhintaan soveltuvan tietokoneen ostaminen tai kasaaminen. Parhaan mahdollisen laskentatehon ja täten suurimmat louhintatuotot saa laitteella, joka on varustettu ASIC-virtapiirillä. Nämä laitteet on suunniteltu ensisijaisesti kryptovaluuttojen louhintaan ja niiden parissa operoimiseen. ASIC-virtapiirien kysyntä on kovaa, ja se ylittää tarjonnan säännöllisesti. Niinpä louhintakäyttöön suunnitellun laitteen ostaminen ja hankkiminen voi kestää kauan sekä kustantaa suuria summia.

Jos työhuoneen nurkassa hurisee jo tehokkaista komponenteista kasattu tietokone, niin sen prosessorin ja näytönohjaimen tehot kannattaa tarkistaa. Tavallisilla mutta todella tehokkailla tietokoneilla on myös mahdollista osallistua louhintaan.

2 – Ohjelmistot ja ajurit

Kun louhintakäyttöön soveltuva tietokone on hankittu ja laitettu kokoon, on aika ladata louhintaan vaadittavat ohjelmistot. Jos ASIC-virtapiiriä ei ole, vaan louhinta tapahtuu näytönohjaimen tehoilla, on syytä päivittää näytönohjaimen ajurit ajan tasalle.

3 – Mining pooliin liittyminen

Dogecoinin louhinta on nykyisin lähes kokonaan suurten mining poolien hallussa. Vain harvoilla itsenäisillä tahoilla ja toimijoilla on käytössään tarpeeksi energiaa ja laskentatehoa järkevään louhintaan. Niinpä tehokkaallakin laitteella on syytä liittyä mining pooliin, ja valjastaa oma laite suuremman kokonaisuuden hyväksi.

Mining pooliin liitytään louhintaohjelmiston avulla. Uusien jäsenten on luotava tunnukset, joilla louhija sekä tämän laite tunnistetaan osaksi mining poolia.

4 – Mining pooliin yhdistäminen

Kun louhija on rekisteröitynyt mining poolin jäseneksi, tämän on vielä konkreettisesti yhdistettävä laitteensa osaksi poolia. Tämä tapahtuu hieman eri tavalla riippuen siitä, louhiiko tietokone näytönohjaimen vai ASIC:ia käyttäen.

5 – Lompakko Dogecoinia varten

Jotta louhinnan seurauksena tienattavista Dogecoineista olisi jotain iloakin, ne on talletettava kryptolompakkoon. Kryptolompakot ovat joko pilvipalveluita tai ulkoisia tallennuspaikkoja, joille louhitut Dogecoinit ja muut kryptovaluutat voi tallettaa. Kryptolompakko on välttämättömyys valuuttojen turvallisen ja käytännöllisen säilömisen kannalta.

Dogecoin tarjoaa louhijoille ja käyttäjille virallisia lompakoita, jotka ovat yhteensopivia valuutan lohkoketjun kanssa. Nämä ovat hyvä vaihtoehto, mutta Dogecoinia voi säilöä myös muissa kryptolompakoista. Jos sijoitussalkussa on jo ennestään jotakin toista kryptovaluuttaa, niin selkeyden vuoksi valuutat kannattaa pitää tallessa samassa paikassa.

6 – Aloita louhinta

Kun laite, ohjelmistot, mining pool ja kryptolompakko ovat kunnossa, on aika työntää kädet multaan ja alkaa louhimaan. Mining pool monitoroi jokaisen jäsenen tarjoamaa laskentatehoa sekä energian kulutusta. Näiden perusteella määritellään yksittäisten louhijoiden osuudet voitoista ja tuotoista. Mining poolin tunnusten avulla omaa louhintaprosessia voi seurata reaaliajassa, sekä tienatut valuutat voi siirtää suoraan omaan lompakkoon.

Yhteenveto

Dogecoin on yksi tunnetuimmista ja merkittävimmistä kryptovaluutoista. Vaikka se sai alkunsa pelkkänä vitsinä, jonka tarkoituksena oli parodioida itsensä vakavasti ottavia kryptovaluuttoja, Dogecoin päätyi kasvamaan todelliseksi ja vakavasti otettavaksi valuutaksi. Jossain määrin sitä ei enää pitäisi lukea meemivaluutaksi, sillä sen teknologinen toteutus, louhintaprosessit ja yleinen olemus on niin laadukkaasti toteutettu. Tulevaisuudessa sen voi odottaa kehittyvän yhdessä muiden kryptovaluuttojen kanssa yhä merkittävämmäksi sijoituskohteeksi ja digitaaliseksi arvon säilyttäjäksi. Sen suurimpana riskinä on sen käyttämän Proof of Work -periaatteen suuri energiankulutus ja sen maine meemivaluuttana.

Myös Dogecoin on kasvanut viime vuosien aikana niin suureksi ilmiöksi, että sen louhinta ei enää ole kaikille mahdollista. Itsenäinen louhinta vaatii niin suurta laskentatehoa ja paljon energiaa, että esimerkiksi Suomessa se ei ole kannattavaa. Sen sijaan mining poolit ja yhteisöllinen louhinta ovat yhä hyvä ja helppo tapa päästä osaksi Dogecoinia, ja saada omaan kryptolompakkoon tuoretta ja arvokasta valuuttaa.