Mitä on Ethereum louhinta?

Kryptovaluutat ovat olleet parrasvalojen loisteessa jo useamman vuoden ajan. Rahan historia on kulkenut suurin harppauksin oravannahkojen vaihtelemisesta aina virtuaalisiin valuuttoihin asti. Valuutoista Bitcoin on saanut eniten kiinnostusta osakseen, mutta viimeistään vuonna 2022 on aika perehtyä myös muihin valuuttoihin ja niiden lainalaisuuksiin.

Bitcoinin jälkeen toiseksi merkittävin ja arvokkain kryptovaluutta on tietenkin Ethereum-lohkoketjuun perustuva Ether (ETH). Etheriä vapautetaan markkinoilla ja kuluttajien käyttöön Ethereum-lohkoketjun louhinnan seurauksena. Termit Ethereym ja Ether voivat mennä helposti sekaisin. Siksi nyt on hyvä ottaa termit haltuun, ja selvittää, mitä Ethereumin louhinta käytännössä tarkoittaa.

Mitä louhinta on?

Kryptovaluutoista käytävässä keskustelussa esiintyy usein termi louhinta, ja joskus koko aihepiiri tuntuu pyörivän vain louhinnan ympärillä. Louhinta on tietenkin erittäin oleellinen osa kryptovaluuttojen maailmaa, mutta on syytä muistaa sen olevan relevanttia vain osalle kryptovaluutoista. Usein mainitaan, että jotakin tiettyä valuuttaa louhitaan. Valuuttaa ei kuitenkaan louhita. Sen sijaan louhinta kohdistuu lohkoketjuun, johon valuutta perustuu.

Käytännössä louhinnalla tarkoitetaan monimutkaisten laskutoimitusten ratkaisemista, jonka seurauksena jo olemassa oleva lohkoketju kasvaa uusilla lohkoilla. Kun käyttäjä haluaa louhia lohkoketjua, tämä yhdistää laitteensa lohkoketjun palvelinverkostoon. Jos käyttäjällä on tarpeeksi tehokas laite, niin tämä voi alkaa suorittamaan laskutoimituksia, eli louhimaan lohkoketjua sekä saada tämän seurauksena käyttöönsä kryptovaluuttaa.

Proof of Work (PoW)

Louhinta relevanttia vain sellaisille kryptovaluutoille, joiden lohkoketjut toimivat Proof of Work -periaatteen mukaisesti. Yksi näistä valuutoista on Ether, jonka Ethereum-lohkoketjua louhitaan PoW:n mukaan.

PoW-periaatteen mukaisesti etuoikeus lohkoketjun ratkomiseen eli louhimiseen annetaan sellaisille käyttäjille, joiden laitteet ovat tehokkaimmat ja näin selviävät parhaiten sekä nopeimmin monimutkaisista laskutoimituksista. Koska tällaiset laitteet sekä niiden keskinäinen kilpailu kuluttavat todella paljon energiaa, PoW on jo vanhentunutta teknologiaa. Siitä koituva valtava energiankulutus on ollut yksi suurimmista esteistä kryptovaluuttojen suosion kasvulle.

Ethereumin louhinta

Vaikka louhinta ja Proof of Work ovat puutteellisia ja osin vanhentuneita konsepteja, niin suurimmat kryptovaluutat Ether ja Bitcoin yhä perustuva niihin. Tämä tulee kuitenkin tulevaisuudessa muuttumaan ainakin Etherin osalta, sillä Ethereum-lohkoketju aikoo tulevaisuudessa siirtyä noudattamaan Proof of Stake (PoS) -periaatetta.

Proof of Stake

Yhä useampi uusi ja myös vanha kryptovaluutta perustuu nykyisin Proof of Stake -periaatteeseen. Tätä periaatetta noudattavia lohkoketjuja ei louhita vanhaan tapaan. Sen sijaan ketjujen ylläpitäminen ja uusien lohkojen syntyminen tapahtuu staking -prosessin, eli steikkaamisen avulla. PoS on ympäristöystävällisempi tapa tuottaa lohkoketjuja, minkä lisäksi se mahdollistaa ketjuun osallistumisen myös niille, joilla ei ole varaa hankkia louhintaan soveltuvaa tehokasta tietokonetta. Tulevaisuudesa myös Ethereum noudattaa Pos-periaatetta.

Voiko Ethereumia louhia kuka vain?

Vaikka Ethereumin louhinta tulee loppumaan lähitulevaisuudessa, niin vielä tällä hetkellä sen louhiminen on täysin mahdollista. Taloustieteen vanha viisaus kertoo, että mitä nopeammin vasta painettuun rahaan pääsee käsiksi, niin sitä enemmän sen arvosta voi hyötyä. Tämä pätee myös kryptovaluuttoihin. Ei siis ole ihme, että valuuttojen louhinta kiinnostaa monia.

Ethereumin louhinta on periaatteessa kaikille mahdollista ja avointa toimintaa. Ethereum on hajautettu verkosto, jossa tavallisia käyttäjiä ei voi estää liittymästä louhintaan. Käytännössä sen sijaan louhinta ei kaikilta onnistu. Vaikka louhinnan voi aloittaa täysin tavallisella ja kotikäyttöön hankitulla tietokoneella, niin käytännössä laite ei pysty suorittamaan louhinnan laskutoimituksia tarpeeksi tehokkaasti. Tämän seurauksena laite kuluttaisi paljon energiaa ilman, että se pystyisi tuottamaan omistajalleen voittoa. Louhinta vaatii siis tehokkaan laitteen, joka on suunniteltu louhintaprosessia varten. Kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen alkuaikoina kilpailu louhintamahdollisuuksista oli niin vähäistä, että myös tavallisilla laitteilla oli mahdollista osallistua louhintaan. Nämä päivät ovat kuitenkin jääneet kauas taakse, eikä esimerkikei Ethereumia kannata louhia tavallisella tietokoneella.

Ethereumin louhinnan hinnan muodostuminen

  • Tietokoneen tai komponenttien hinnat. Tehokkaan sekä louhintaan soveltuvan laitteen ostaminen tai rakentaminen itse ei ole ilmaista.
  • Sähkölaskut. Proof of Work vaatii suuria määriä energiaa, joka näkyy myös säshkölaskussa.
  • Jos louhija on osa Mining poolia, eli useamman louhijan yhteenliittymää, niin tämä joutuu maksamaan Mining poolille osan tuotoistaan.
  • Muut laitteet ja välineet louhintaan sekä tietokoneen ylläpitämiseen.

Mining pool

Koska Ethereumin louhinta vaatii päivä päivältä enemmän energiaa sekä tehokkaampia laitteita, niin itsenäisestä louhinnasta on tullut yhä harvempien hupia. Pärjätäkseen louhintakilpailussa, pienet toimijat ovat päättäneet yhdistää voimansa, ja jakaa louhintaan vaadittavan energian sekä siitä saatavat voitot keskenään. Tällaista yhteisöllistä louhijoiden joukkoa kutsutaan yleensä Mining pooliksi. Ethereum on Bitcoinin ohella toinen yleisimmistä ja kilpailluimmista lohkoketjuista, joten suuri osa Ethereumin louhinnasta tapahtuu Mining poolien toimesta.

Mining poolit toimivat samaan tapaan kuin kimpassa tehdyt sijoitukset. Jokainen mukana oleva henkilö tarjoaa poolin käyttöön tietyn määrän laskentatehoa ja energiaa. Lopussa tienatut voitot jaetaan sen perusteella, kuinka suurella volyymillä kukin louhija on ollut mukana. Normaalisti voitoista otetaan pieni osa sivuun, ja tällä osalla katetaan poolin organisoinnista koituneet sekä muut käytännön kulut.