Mitä shorttaaminen tarkoittaa?

Sijoittaminen on jännittävää ja haastavaa puuhaa. Säästämisen lisäksi sijoittaminen on toinen osa jokaisen vastuullisen kuluttajan henkilökohtaista taloudenhoitoa. Sijoittamiseen liittyy monia hämmentäviä termejä sekä konsepteja, joiden ymmärtäminen auttaa tekemään parempia sijoituksia sekä välttämään riskejä. Yksi näistä on lyhyeksi myynti eli shorttaaminen. 

Shorttaaminen sai suomalaisessakin talouskeskustelussa- sekä mediassa paljon huomiota vuoden 2021 aikana. Tällöin sosiaalisen median yhteisöissä junailtiin suuret rahat kiinni sellaisiin osakkeisiin, joiden arvon laskemiseen suursijoittajat olivat uskoneet. Sijoittajien tarkoituksena oli lainata osakkeita kolmannelta osapuolelta, myydä ne ja ostaa osakkeet takaisin itselleen kuin niiden arvo oli laskenut. Sosiaalisen median sijoittajat kuitenkin heittivät kapuloita rattaisiin, ja tilanne sai farssimaisia piirteitä. Todellisuudessa shorttaaminen on kuitenkin vakava aihe, ja vakiintunut osa moderneja osakemarkkinoita.

Mitä shorttaaminen on?

Shorttaaminen on pohjimmiltaan sijoitusstrategia tai osakesijoittamisen muoto. Siinä sijoittaja ”lyö vetoa” jonkun osakkeen arvon putoamisen puolesta. Yksinkertaisimmillaan shorttausprosessi etenee seuraavalla tavalla:

  1. Sijoittaja uskoo, että yrityksen osakekurssi tulee putoamaan lähiaikoina.
  2. Sijoittaja lainaa yrityksen osakkeita kolmannelta osapuolelta ja myy ne saman tien.
  3. Jos shorttaus onnistuu, osakkeiden arvo laskee myynnin jälkeen.
  4. Sijoittaja ostaa lainaamansa osakkeet takaisin halvemmalla hinnalla ja palauttaa osakkeet kolmannelle osapuolelle.
  5. Koska sijoittaja sai osakkeet takaisin niiden alkuperäistä myyntihintaa halvemmalla, tämä jäi voitolle osakkeen arvonlaskun verran.

Kuten esimerkkikin havainnollistaa, shorttaaminen on eräänlaista osakemarkkinoiden uhkapeliä. Se on erittäin nopeatempoinen sijoittamisen muoto. Sekä sen riski että sen potentiaali perustuu osakkeen kurssin nopeaan muutokseen sekä nopeaan reagointiin muutoksen jälkeen.

Shorttaamisen potentiaali

Shorttaaminen voi vaikuttaa todella riskialttiilta ja hurjapäiseltä sijoittamiselta. On totta, että siihen liittyy suuri riski sijoitusten menettämisestä. Shorttaamista ei kuitenkaan harrasteta vain adrenaliinin ja jännityksen vuoksi. Onnistunut shorttaus tuo sijoittajalle aina nopeat ja joskus todella suuret voitot. Shorttaaminen palkitsee aktiivisia sijoittajia, jotka osaavat tulkita markkinatilannetta nopeasti sekä vetää siitä paikkansa pitäviä johtopäätöksiä. Yleisesti sijoittamisessa pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä korostetaan, eikä syyttä. Lähes kaikessa sijoitustoiminnassa on parempi välttää turhaa hoppuilua. Shorttaamisessa nopeasta toiminnasta kuitenkin palkitaan.

Shorttaaminen voi kohdistua myös muihin sijoituskohteisiin kuin vain osakkeisiin. Erityisesti suuret hedgerahastot shorttaavat aktiivisesti muun muassa valuuttoja, arvometalleja sekä kryptovaluuttoja.

Mihin shorttaaminen perustuu?

Yleensä shorttaamisen ajatellaan perustuvan joko markkinoiden muutosten spekulointiin tai järjestelmälliseen hedgerahastosijoittamiseen.

Spekulointi

Markkinoiden muutoksilla spekuloinnin voi sanoa olevan shorttaamista pienemmässä mittakaavassa. Shorttaaminen voi vaikuttaa ensi silmäyksellä niin riskialttiilta ja vaikealta sijoittamisen muodolta, että piensijoittajat pysyvät siitä kokonaan erossa. Todellisuudessa shorttaamista harrastavat monet markkinoiden spekuloinnin hallitsevat sijoittajat. Yksittäinen sijoittaja voi aktiivisella markkinoiden seurannalla ja yritysten toiminnan analyysillä saada niin kattavan ja luotettavan käsityksen osakkeen tulevaisuudesta, että tämän kannattaa shortata. Sekä shorttaamisen riskit, että sen suuri potentiaali korostuvat silloin, kuin kyseessä on yksittäisen sijoittajan markkinaspekulaatio.

Hedgerahastot

Suurin osa markkinoiden shorttaamisesta on kuitenkin suurten hedgerahastojen tekemää. Suuret rahastot eivät kuitenkaan shorttaa tehdäkseen nopeita pikavoittoja yksittäisistä osakkeista. Sen sijaan niiden shorttaamisen tavoitteena on suojella sijoituksia. Hedgerahastot shorttaavat sijoituksia, joita ne itse omistavat jo valmiiksi. Näin ne voivat myydä esimerkiksi omistamaansa osaketta ennen osakkeen arvon mahdollista alenemista. Hedgerahastoille shorttaaminen on siis riskien minimoimista pitkällä aikavälillä, kun taas pienille sijoittajille shorttaaminen on riskialtista nopeiden voittojen tavoittelua.

Shorttaamisen riskit

Kuten jo aiemmin mainitsimme, shorttaamiseen liittyy useita riskejä. Kaikkeen sijoittamiseen kuuluu aina oleellisesti riskejä. Jopa turvallisimpien ja matalakorkoisimpien indeksirahastojen arvo voi romahtaa odottamattomien mullistusten seurauksena. Seuraavaksi esittelemme neljä suurinta riskiä, jotka shorttaajan on huomioitava.

1 – Rajattomat tappiot

Shorttaaminen on erikoisuus sijoittamisen maailmassa myös siksi, että shorttaamisella on aina rajattomien tappioiden riski. Esimerkiksi tavallisessa osakesijoittamisessa riskin suuruus on aina rahasumman, jolla osakkeita on ostettu, verran. Shorttaamisessa tappiot voivat kasvaa teoriassa rajattomasti. Shorttaamisen tappiot perustuvat siihen, kuinka paljon osakkeen arvo kasvaa sen myymisen ja takaisin ostamisen välissä. Osakekurssit voivat teoriassa nousta tuossa ajassa rajattoman paljon, joten myös tappiot voivat kasvaa rajattomasti.

2 – Ylimääräiset kulut

Shorttaamiseen voi sisältyä piilotettuja ylimääräisiä kuluja, jotka voivat yllättää huolimattoman shorttaajan. Jos jotakin tiettyä osaketta on shortattu tai halutaan shortata erityisen paljon, niin osakkeen lainaava kolmas osapuoli voi päätyä vaatimaan ylimääräisiä maksuja shortattavien osakkeiden lainaamisesta. Lisäksi osakkeidenkin lainaamisesta on maksettava korkoa, eli lainan hintaa.

3 – Kaupankäynnin säännöstely

Shorttaamisen on usein tulkittu aiheuttavan osakemarkkinoilla ja taloudessa paniikkia ja kaaosta. Tämän vuoksi shorttaamista on rajoitettu sekä säännöstelty erityisesti vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Joskus shorttaaminen yleisesti saatetaan kieltää ennalta määrätyksi ajaksi. Joskus taas jopa yksittäisten sijoittajien tai rahastojen shorttaamista voidaan kontrolloida, jos sen uskotaan olevan markkinoiden kannalta välttämätöntä.

4 – Short squeeze

Joskus shortatun osakkeen arvo lähtee nousuun raketin lailla heti sen myymisen jälkeen. Sijoitustoiminnassa hätiköityjä päätöksiä on vältettävä, mutta shortatessa joskus on vihellettävä peli poikki ja ostettava osakkeet takaisin tappiosta huolimatta. Kun shorttaajat alkavat ostamaan noussutta osaketta takaisin minimoidakseen tappionsa, osakkeen kurssin arvo nousee yhä enemmän ja enemmän. Tämä voi synnyttää noidankehän, jossa shortatun kohteen arvo nousee kohisten, ja jokainen shorttaaja joutuu ennen pitkää myöntämään tappionsa ja ostamaan osakkeet takaisin. Kuten jo aiemmin mainittiin, shorttaamisen tappiolla ei teoriassa ole ylärajaa, vaan shortatun osakkeen arvo sekä sitä seuraava tappion suuruus voi nousta loputtomasti.

Lopuksi

Shorttaaminen on kiistanalaisesta ja hurjasta luonteestaan huolimatta tavallinen ja yleinen osa osakemarkkinoiden ja muun sijoitustoiminnan arkipäivää. Shorttaaminen vaatii aina ensiluokkaista osaamista sijoittamisen saralla ja ymmärrystä markkinoiden toiminnasta. Huolimatta sen suurista riskeistä, se on suosittu ja yleinen tapa tavoitella nopeita voittoja.