Nykyteknologia mahdollistaa ihmisten tunnistamisen puheen perusteella reaaliaikaisesti

Nykyaikana tietokoneet tekevät työtä, joka olisi ollut mahdotonta suorittaa muulla tavoin. Yksi näistä töistä on äänentunnistus. Puhetta voidaan muuntaa tekstiksi reaaliaikaisesti ja puhuja voidaan tunnistaa, kunhan on ”voiceprint” tiedossa.

Minimikrofoni, esim. puhelimessa

Kuvitellaan skenaario, jossa joku kykenisi kuuntelemaan ja nauhoittamaan jokaisen puhutun puhelun maailmassa sekä kuuntelemaan minkä tahansa puhelimen tai tietokoneen – tai älytelevision – mikrofonia missä tahansa tilanteessa. Tämä tarjoaisi loputtoman määrän analysoitavaa puhetta.

GSM-masto
Äänenmallinnuksen periaate

Mutta lisätään tähän tietokoneohjelma, joka kykenee muuntamaan kaiken tämän puhutun puheen reaaliaikaisesti tekstimuotoon. Samainen ohjelma kykenee tunnistamaan puhujan kielen, murteen sekä sukupuolen. Samalla on käytössä ”voiceprint”-äänijälkeen perustuva teknologia, joka kykenee tunnetun puhenäytteen perusteella tunnistamaan puhujan yhtä hyvin kuin sormenjälkiä vertaamalla.

Kaikki tämä tallennetaan ja tapahtumia voidaan myös seurata reaaliaikaisesti. ”Voiceprint” saadaan sitä tarkemmaksi, mitä enemmän kyseiseltä henkilöltä on saatu puhenäytettä.

Voiceprint
Voiceprint

Tällainen järjestelmä johtaa tilanteeseen, jossa voidaan ”napin painalluksella” saada selville kaikki historia (nauhoitetut / tekstiksi muutetut puhelut) mitä henkilö on puhunut, kenen kanssa on puhunut, millä kielillä, missä sijainnissa (puhelinjärjestelmässä on myös paikannus) sekä voidaan poimia mahdollisia keskustelunaiheita esimerkiksi avainsanojen perusteella. Lisäksi haluttu henkilö voidaan asettaa herättämään hälytys aina kun hän puhuu minkä tahansa seuratun mikrofonin läheisyydessä (esimerkiksi mikä tahansa puhelin, suljettu tai ei).

Samaisesti voitaisiin seurata reaaliaikaisesti vaikka kuinka monta keskustelua ja valvoa mikäli jokin keskustelu täyttäisi määritellyt aiheet tai avainsanat, jolloin se aiheuttaisi hälytyksen. Näin voitaisiin estää runsaasti esimerkiksi terrorismi-iskujen suunnitteluja.

NSA:n taktiikka

Järjestelmää voitaisiin myös käyttää väärin, esimerkiksi liikesalaisuuksien keräämiseen tai diplomaattiseen vakoiluun. Tai oikeastaan mihin tahansa kommunikaation vakoiluun tai seurantaan, mikäli järjestelmän omistaja sen sallii.

On tunnettua, että Kiinalla on käytössä tämäntyyppinen järjestelmä. Tosin USAn NSA on vuodettujen dokumenttien perusteella kehittänyt kaikkein monipuolisimman järjestelmän maan päällä. Reaaliaikaisuus ja puheohjaus ovat arkipäivää heillä.

Kiinalainen vai amerikkalainen puhelin?

Tällainen järjestelmä voi olla voimakas työkalu hyvien asioiden toteuttamisessa ja kansalaisten suojelemisessa. Väärin käytettynä sillä voisi olla myös suuri merkitys. Miten voimme taata, että järjestelmää käytetään hyvin, ja kuinka tämä voi olla mahdollista toteuttaen samanaikaisesti yksityisyyden lait?

Stasi on jäänyt historiaan

Varsin kattava artikkeli aiheesta, näiden teknologioiden kehityksestä sekä käytöstä julkaistiin The Intercept -lehdessä äskettäin – artikkelissa on myös tässä esitettyjen faktojen lähteet.

Lähteet: The Intercept, FBI, The Guardian