41P/Tuttle–Giacobini–Kresák -komeetta hämmästyttää astronomeja radikaalisti itsestään hidastuneella nopeudella

Komeetat ovat pääosin jäisiä taivaankappaleita, jotka auringon läheisyydessä muodostavat näyttävän pyrstön aurinkotuulen sekä Auringon säteilypaineen vaikutuksesta. Komeetta eli pyrstötähti 41P hämmästytti tutkijoita viime vuoden puolella kun sen pyörimisnopeus hidastui dramaattisesti vielä tuntemattomasta syystä.

41P-komeetan kaasupyrstön suuntauksen muutokset paljastivat sen pyörimisnopeuden

Noin 1,4km halkaisijaltaan oleva 41P näkyy taivaalla 5,4 vuoden välein. Komeetta on harrastelijoiden suosiossa, sillä se on helppo havaita. Kyseessä on Jupiter-ryhmän komeetta, sillä Jupiter vaikuttaa eniten sen reittiin.

Tällä kertaa 41P:n ohittaessa Auringon Neil Gehrels Swift Observatory tarkkaili sitä ultraviolettiteleskoopillaan. Näin voidaan havaita ja kuvata komeettojen pyrstö parhaiten kun auringonvalo paljastamaa komeetan kaasupilven hydroxyl-molekyylit. Tällä metodilla myös saadaan selville komeetan pyörimisnopeus – Sen astronomit halusivat nyt selvittää.

Komeetta eli pyrstötähti

Ensimmäiset havainnot kertoivat pyörimisnopeuden olevan n. 20 tuntia / kierros. Komeettaa seurattiin teleskoopilla 12 tunnin jaksoissa. Muutaman viikon kuluttua pyörimisnopeudeksi havaittiin 46-60 tuntia / kierros. Mikäli pyörimisnopeus on jatkanut hidastumistaan, tutkijat pohtivat sen olevan nyt jo n. 100 tuntia / kierros.

41P maaliskuun 14. päivänä

Pyörimisen hidastumissyytä ei tiedetä. Sen arvellaan johtuvat esimerkiksi komeetan sisältä tulevasta voimakkaasta kaasuvirtauksesta, joka puhaltaa pyörimisen vastaiseen suuntaan. Läheinen aurinko saattaisi vaikuttaa tähän.

Taiteilijan näkemys 41P:n kaasupyrstöstä

Mikäli pyörimisvauhti jatkaa hidastumistaan, mikä on todennäköistä, tutkijat arvelevat komeetan päätyvät vaappuvaan huojuvaan tilaan, joka saattaisi johtaa mm. komeetan halkeamiseen. Epävakautta lisäisi myös hitaan pyörimisen aiheuttamat auringonvalon tuottamat lämpötilaerot komeetan vastakkaisilla pinnoilla.

Aiemminkin komeetoissa on havaittu pyörimisen nopeuden vaihtelua, mutta ei lainkaan näin suuressa mittakaavassa.

Videolla havainnollistetaan tapahtunut:
https://www.youtube.com/watch?v=oXPRWMDHsRo

Tämä on mielenkiintoista tutkimusta, jolla saatetaan voida selittää paremmin erilaisten taivaankappaleiden luonnetta ja toimintaa. Kuka tietää, vaikka tämä olisi tavanomainen ilmiö kun komeetat ohittavat Auringon. Jatkossa saamme varmasti tietää lisää aiheesta kun havainnoinnit jatkuvat.

Suomalaisen kuvaamaa 41P:tä voi katsoa tämän linkin takaa.

Lähde: Space.com