brain activity

Ajatusten lukeminen ei ole vielä nykyään (onneksi) mahdollista. Aivoista on sen sijaan saatu paljon uutta tietoa tekniikkojen kehittyessä eteenpäin. Erilaisilla sensoreilla voi jo melko tarkasti tulkita aivojen aktiviteettiä ja nyt yhdysvaltalaisen Yalen yliopiston tutkijat ovat onnistuneet jäljentämään ihmisen näkemiä kasvokuvia pelkästään aivoista saadun datan avulla.

Lyhenne fMRI tulee sanoista ”Functional magnetic resonance imaging”. Suomeksi termi tunnetaan nimellä toiminnallinen magneettikuvaus. Tällä menetelmällä on jo aiemmin pystytty tutkimaan sitä, minkälaista kohdetta sensoreihin kytketty ihminen katsoo. Ennen on kuitenkin vain kyetty sanomaan suurpiirteisesti, onko kyseessä esimerkiksi ranta, eläin vai rakennus.

Nyt testattu menetelmä sen sijaan pystyi jäljentämään kasvojen kuvat tarkkuudelle, jossa niistä pystyi erottamaan kumpaa sukupuolta oleva henkilö kuvassa oli. Tietty ihmisaivoissa kasvoja käsitellään tarkemmin kuin laajoja kokonaisuuksia, joten niiden jäljentäminenkin on hieman tarkempaa. Vaikka jäljentämistä varten tarvittiin paljon ”harjoituskuvia”, pääsee tällainen aivotutkimus jo melkein pelottavankin lähelle ajatusten lukemista.

Lähde

Edellinen artikkeli[Konsepti] Philipsin suunnitelma älykkäämmistä toimistovaloista
Seuraava artikkeliFirePixels tarjoaa tulta rummutuksen tahtiin