Teen juonnin vaikutukset periytyvät jälkeläisille – miehillä eri tavoin kuin naisilla, tutkimus

Uppsalan yliopistossa tutkittiin teen vaikutusta DNA:n metylaatioon. Metylaatio on reaktio, joka voi kohdistua esimerkiksi genomisen DNA:n (eli solussa olevan DNA-osion, joka ei sisällä soluelinten DNA:ta, vaan koostuu kromosomeista) nukleotideihin, jolloin se säätelee geenien transkriptiota.

Liptonia
Kuppi kuumaa 😀

Lue lisää