Sinällään melko suuri uutinen on jäänyt suurelta medialta huomioimatta. Huhtikuun lopussa valmistuneessa tutkimuksessa havaittiin että 330 vuoden otteessa radiohiiliajoituksen poikkeama saattaa olla jopa 19 vuotta oletetusta.

Foinikiankataja (Juniperus phoenicea), jonka vuosirenkaita hyödynnettiin tutkimuksessa (Taybet Zaman, Jordania)

Tech Times -artikkelista

Pidemmälle mentäessä poikkeamat saattavat tietenkin olla suurempia tai pidempiä vuosissa. Radiohiiliajoituksessa käytetään kalibrointikäyrää, jolla voidaan arvioida C-14-isotoopin puoliintumisajan perusteella löydöksen ikä. Käyrä perustuu erilaisiin oletuksiin radiohiilen pitoisuuksista.

Radiohiiliajoituksen korjaus- eli kalibrointikäyrä

Arkeologi Sturt Manning tutkijaryhmänsä kanssa tutki Etelä-Jordanilaisten puiden vuosirenkaita vuosilta 1610-1940. He havaitsivat näistä, että radiohiilen pitoisuus vaihteli vuosittain eri tavalla kuin mitä radiohiiliajoitus-käyrässä näkyy. Tämä johti tuolla ajalla n. 19 vuoden poikkeamaan siitä, mitä tavanomainen yleisesti hyväksytty radiohiiliajoitus antaisi tulokseksi.

Kuvakaappaus tutkimuksesta
Radiohiilen sitoutuminen yksinkertaistetussa kaaviossa

Tutkimus on erittäin hyödyllinen, sillä monesti käydään vilkasta keskustelua arkeologiassa, historiassa sekä paleoklimatologiassa, jossa radiohiiliajoitusta käytetään voimakkaana argumenttina. Nyt saadun tutkimustuloksen perusteella saatetaan joutua määrittämään monet maapallon tapahtuman uudelleen – Tai saattaa olla, että varmasta olettamuksesta joudutaan luopumaan.

Esimerkiksi historiallisesti kirjattu tapahtuma muutaman sadan vuoden päästä voi olla ajoitettu arkeologisten tutkimusten perusteella radiohiiliajoituksella tiettyyn vuoteen. Toisaalta historiallinen kirjallinen materiaali voikin viitata toiseen vuoteen. Joudutaan pohtimaan, josko kirjallinen tieto olisikin luotettavampi.

Lämpötilan vaihtelu maapallon historian eri vaiheissa (Lähde)
Maan lämpötilan vaihtelu sen kambrikauden alusta lähtien (nykyinen oletus) (Lähde)

Ymmärtääkseni samalla tavalla joudutaan katsomaan uudella tavalla vanhoja arkeologisia löydöksiä sekä esimerkiksi fossiileja. Emme enää voikaan olla ollenkaan varmoja niiden iästä! Tätä tutkimusta varmasti jatketaan, mutta voisin kuvitella, että tämä tutkimustulos pakottaa muutokseen historiallisten tapahtumien ajoittamisessa.

Kaivon jäänteet, Tell es-Sultan in Jericho (raamatun tarinoiden alueilla käydään kiivasta keskustelua ajoituksista)

Lähteet: ScienceDaily, Tech Times, Tutkimus: Fluctuating radiocarbon offsets observed in the southern Levant and implications for archaeological chronology debates

Edellinen artikkeliTäysautomaattinen tee-se-itse jalkajousi-konekivääri
Seuraava artikkeliScribit-seinäpiirturi-robotti toteuttaa muraalit ja ruokalistat suoraan seinään – Sekä halutessa poistaa ne!