Talous on jatkuvaa inflaatioiden ja deflaatioiden vaihtelua, mikä vaikuttaa lähes kaikkeen yhteiskunnassa. Inflaatio vaikuttaa muun muassa ruuan ja elintarvikkeiden hintaan ja jopa ihmisten palkkoihin pitkällä aikavälillä. Kaikkein selvimmin inflaation vaikutukset näkyvät pörssikurssien vaihteluissa. Monen osakesijoittajan on siis pysyttävä jatkuvasti kärryillä inflaation suhteen. Ainoastaan bitcoinit vaikuttavat olevan melko immuuneja inflaatiolle, mutta eivät digivaluutatkaan välty täysin talouden muutosten vaihteluista. Tässä artikkelissa keskitytään sekä inflaation perusteisiin että sen vaikutuksiin digivaluuttoihin.

Mikä on inflaatio ja mistä se aiheutuu?

Inflaatio on deflaation vastakohta ja se tarkoittaa lyhyesti selitettynä rahan ostovoiman heikkenemistä ajan myötä. Tämä tietää sitä, että kun aikaisemmin bensiiniä pystyi ostamaan 1€/litra, niin nykyään hinta liikkuu 1,7€/litra paikkeilla. Samasta määrästä bensiiniä joutuu siis ajan myötä maksamaan enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Toisin sanoen inflaation seurauksena hinnat nousevat ja rahan arvo laskee.

Inflaatio on normaali osa taloutta, kuten deflaatiokin, mutta nykyaikaisessa yhteiskunnassa on yleisempää, että talous on inflaatiossa kuin deflaatiossa. Lähes kaikki maailmassa tapahtuvat mullistukset vaikuttavat talouteen oli kyse sitten globaalista pandemiasta tai poliittisista päätöksistä. Yleensä valtiot pyrkivät välttämään talouden liikaa heilahtelua tasoittamalla inflaatiota. Esimerkiksi Suomessa inflaatio on keskimääräisesti vain 3,4 prosentin luokkaa, mikä on monia muita maailman maita alhaisempi.

Useimmiten inflaation syynä on monetaarinen inflaatio eli se, että taloudessa liikkuu yksinkertaisesti paljon rahaa. Tällöin Euroopan Keskuspankin ohjauskorkoa nostetaan, mikä tasoittaa automaattisesti inflaatiota EU-maissa. Samalla valtiot pyrkivät ennakoimaan inflaatiota nostamalla palkkoja jo ennen inflaation vaikutuksia.

Samalla valtiot voivat vaikuttaa paikalliseen inflaatioon esimerkiksi nostamalla veroja, mikä vähentää ihmisten kulutusintoa ja sen seurauksena taloudessa ei liiku enää liikaa rahaa, eikä talous ylikuumene.

Mitä hyötyjä inflaatiosta on sijoittajalle?

Inflaatiolla on erittäin tärkeä rooli juuri sijoittamisessa, sillä se vaikuttaa nostavasti suoraan sekä omien sijoitusten arvoon että osakkeiden arvoon. Viisas sijoittaja on siis osannut ostaa osakkeita ennen inflaatiota, jolloin osakkeiden arvot ovat inflaation vaikutusten jälkeen kasvaneet. Tällöin osakesijoittaja voi myydä osakkeensa korkeammalla hinnalla kuin yleensä, sillä inflaation vaikutuksesta myös ostajalla on todennäköisesti enemmän rahaa. Inflaation seurauksena lähes kaikki osakkeet nousevat, vaikka osakeyrityksellä ei menisikään kovin hyvin.

Oikeastaan inflaation aikana kannattaakin mieluummin sijoittaa kuin pitää rahat pankkitilillä, sillä kun pankkitilillä olevan rahan arvo laskee, osakkeisiin sijoitetun rahan arvo saattaa nousta merkittävästi.

Voiko liiallinen inflaatio voi olla haitallista?

Kun inflaatio on liiallista, vaikuttaa se negatiivisesti ihmisten henkilökohtaiseen talouteen sekä myös sijoituksiin. Hyperinflaation seurauksena hinnat nousevat nopeammin kuin ihmisten palkat, minkä seurauksena ihmisillä ei ole varaa sijoituksiin. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi kiinteistöihin sijoittanut saattaa joutua hankalaan tilanteeseen, missä hän ei pystykään myymään ostettua kiinteistöä, sillä sen hinta on liian korkealla.

Myös yleinen taloudellinen epävarmuus saattaa olla ongelma myös sijoittajalle hyperinflaation aikana, sillä harva sijoittaja on sijoittanut kaikkia rahojaan, vaan osa joudutaan käyttämään myös arkisiin toimiin ja ostoksiin.

Vaikuttaako inflaatio kryptovaluuttojen kursseihin?

Koska bitcoin ja muut kryptovaluutat toimivat taloudesta erillisenä, ei inflaatio vaikuta niihin yhtä suoraan kuin esimerkiksi osakkeiden arvoon. Valtion on myös mahdoton kontrolloida kryptovaluuttojen arvon vaihteluita samalla tavalla kuin talouden tapauksessa.

Vaikka Bitcoin kurssi ei vaihtele suoraan inflaation vaikutuksesta, ostetaan bitcoineja yleensä ainakin ensikertalaisena normaalilla valuutalla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos talous on inflaatiossa, on ihmisillä käytössään parhaassa tapauksessa enemmän rahaa, jotka pystyy investoimaan esimerkiksi juuri kryptovaluuttoihin. Toisaalta saattaa myös olla, että ihmisillä ei ole varaa bitcoineihin liiallisen inflaation vuoksi, sillä rahat kuluvat elintarvikkeisiin ja asumiseen.

Vaikka bitcoineihin sijoittaminen on usein sijoittajien puuhaa, joilla on todennäköisesti myös enemmän varaa sijoittaa bitcoineihin inflaation aikana, ei tavallinen ihminen sijoita kryptovaluuttoihin, mikäli oma taloudellinen tilanne on jo valmiiksi melko epävarma.

Tämä kaikki johtaa automaattisesti bitcoinin arvon vaihteluun, sillä digivaluutta perustuu niin vahvasti kysyntään ja tarjontaan. Bitcoinin kehittäjä loi bitcoinin kyllä immuuniksi inflaatiolle, mutta toisaalta hän ei tullut ajatelleeksi sitä, että bitcoin-markkinat ovat edelleen yhteydessä monella tapaa perinteisiin osakemarkkinoihin.

Mitä vaikutuksia inflaatiolla voi olla bitcoin kurssiin?

Inflaatio voi vaikuttaa bitcoinin arvoon monesta näkökulmasta. Koska biticoin kurssi ei vaihtele samalla tapaa muiden kurssien tapaan, voi bitcoineja ostaa helpommin, mikäli rahaa löytyy riittävästi esimerkiksi sijoitusten arvon nousun seurauksena. Mikäli bitcoineja ostetaan enemmän, johtaa se aluksi bitcoinin arvon nousuun, mutta liikaa bitcoineja ei kuitenkaan myöskään pysty louhimaan. Tietyssä vaiheessa tulee vastaan raja, jossa bitcoinien kysyntä saattaa ylittää tarjontakapasiteetin, mikä johtaa hetkellisesti bitcoinien arvon laskuun.

Toisaalta, kuten mainittua, liiallinen inflaatio yhteiskunnassa saattaa vaikuttaa ihmisten ostokapasiteettiin negatiivisesti, millä on suora vaikutus myös bitcoinien ostamiseen. Kun bitcoineja ostetaan vähemmän, laskee se heti valuutan arvoa.

Samalla bitcoineihin sijoittavan on myös muistettava, etteivät inflaation positiiviset puolet vaikuta kryptovaluuttoihin myöskään. Sijoittaja ei siis voi suoraan olettaa, että inflaation vaikutuksesta bitcoin kurssi tulee nousemaan, vaan hänen on aina oltava valmis myös siihen, että kurssi tulee yllättävästi laskemaan esimerkiksi kysynnän laskun seurauksena.

Bitcoin kurssiin vaikuttavat myös muut seikat

On kuitenkin muistettava, että inflaatio ei ole ainoa asia, joka saattaa vaikuttaa bitcoin kurssiin. Koska digivaluutan arvo perustuu kysyntään ja tarjontaan, vaikuttavat myös trendit ja yleinen mielipide bitcoin kurssiin. Mikäli julkisuuden henkilö sanoo bitcoineista mielipiteensä suuntaan tai toiseen, on sillä luonnollisesti suora vaikutus bitcoinien arvoon, sillä ihmiset ostavat digivaluuttoja myös trendien perusteella. Jos yleinen mielipide on, että bitcoineihin sijoittaminen on modernia ja trendikästä, sijoitetaan niihin luonnollisesti enemmän, kuin jos yleinen mielipide näkee digivaluutat huijauksena.

Bitcoin ja inflaatio sijoittajan näkökulmasta

Sijoittajan näkökulmasta bitcoin saattaa olla kiinnostava sijoituskohde varsinkin inflaation aikana, kun omat sijoitukset kukoistavat ja investointikapasiteettia löytyy valmiiksi. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tutustua siihen, miten inflaatio vaikuttaa nimenomaan bitcoineihin, sillä kryptovaluuttoihin sijoittaminen on luonnostaan hieman erilaista kuin osakesijoittaminen, joka on jatkuvasti inflaation ja deflaation vaihteluiden armoilla.

Bitcoineihin sijoittaminen onkin ollut monelle sijoittajalle hauska kokeilu, jonka yhteydessä on saanut uutta tietämystä digivaluutoista itsessään. Kryptovaluutat ovat vasta tulokas sijoittamisen maailmassa, joten niiden perusteisiin tutustuminen on erityisen tärkeää. Vielä tällä hetkellä kryptovaluuttoihin sijoittaminen on melko riskialtista niiden arvon vaihteluiden takia, mutta toisaalta tulevaisuudessa bitcoinin omaa inflaatiota ja deflaatiota pystytään kenties vähentämään teknologisten innovaatioiden avulla.

Sijoittajan on aina oltava varovainen päätöksissään

Oli yhteiskunta sitten inflaatiossa tai deflaatiossa, sijoittajan on mietittävä sijoituspäätöksiään huolella. Erityisesti bitcoineihin sijoittaessa on oltava varovainen, sillä inflaatio vaikuttaa digivaluuttoihin niin eri tavalla. Kun muut osakkeet nousevat, voi olla, että kryptosijoitusten arvo laskee tai päinvastoin. Sijoittajan on siis viisaampaa seurata bitcoineihin liittyviä trendejä, kuten uutisia, joiden perusteella digivaluuttojen arvon vaihtelua on helpompi ennustaa.

Yhteenveto

On siis päivänselvää, ettei bitcoin ole täysin immuuni inflaatiolle, sillä inflaatiolla on niin suuri vaikutus yhteiskunnan talouteen yleisesti. Inflaatiolla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia bitcoin kurssiin ja sijoittajan on varauduttava niihin, mikäli hän päättää sijoittaa digivaluuttoihin.

Edellinen artikkeliKasinot ja kryptovaluutta – edut
Seuraava artikkeliMillaiset asiat tuovat turvaa nettikasinoilla?